Christ Lutheran Church Cemetery

Kothe, Adolf & Olga

Previous Photo | Cemetery Photo Index | Next Photo