St. John's Lutheran Church

Schmidt, Mathias

Previous Photo | Cemetery Photo Index | Next Photo