St. Mary's Garden Cemetery

Surname Links: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Back to Cemetery List

Kleck, Viktoria

Klein, Agnes M.

Klein, Albert

Klein, Alfred C. & Christina

Klein, Alfred K. & Laura M.

Klein, Alvin A.

Klein, Arnold

Klein, Barbara Kay

Klein, Charles & Lena

Klein, David

Klein, Dexter Dee

Klein, Edmund J. & Sophie

Klein, Edward & Ida

Klein, Edwin & Ida

Klein, Eric James

Klein, Franz & Mary M.

Klein, Gilbert E. & Adela R.

Klein, Gilbert Lee

Klein, Henry W. & Hazel

Klein, Hugo E. & Elvera I.

Klein, Jimmie Charles

Klein, Joe J. & Otilia

Klein, John H.

Klein, Johnnie

Klein, Katharina

Klein, Leo F. & Gertrude M.

Klein, Leroy H.

Klein, Michael

Klein, Myrtle S.

Klein, Norbert J.

Klein, Raymond & Ida

Klein, Richard P. & Dora N.

Klein, Rosa

Klein, Sammie Kay

Klein, William H. & Christina

Klein, Williammine

Klein, Willie C. & Bertha

Klinksiek, Connie Sue

Knopp, (baby boy)

Knopp, Adam & Martha & Louise

Knopp, Albert & Mathilda

Knopp, Alexander Felix

Knopp, Alphonse Joseph

Knopp, Alvin

Knopp, Anna

Knopp, Anna

Knopp, Anna & Mary

Knopp, Anna & Theodor
Previous Thumbnails Page | Next Thumbnails Page