St. Mary's Garden Cemetery

Klein, Edwin & Ida

Previous Photo | Cemetery Photo Index | Next Photo